Varmepumpe-stativ

Bakkestativ gjør det enklere å plassere varmepumpens utedel.

Utedelen til en luft-til-luft-varmepumpe festes normalt til ytterveggen ved hjelp av egne veggbraketter. De skal skrus fast til grunnmur, ikke til trevegg, og ha vibrasjonsdempere. Kompressoren i utedelen vibrerer, og det kan gi større støyproblemer når utedelen er festet til trevegger.

Det er ikke alltid mulig å feste veggbraketter til grunnmur, for eksempel fordi boligen ikke har vanlig grunnmur, fordi selve veggen gir for dårlig feste eller fordi det blir vanskelig å lede vekk vann fra avriming.

Da kan utedelen festes til et bakkestativ i stedet. Det gir mye større fleksibilitet for plassering av utedelen, og minimaliserer problemer med støy. Også bakkestativ skal ha vibrasjonsdempere.

Utedelen bør plasseres minst en halv meter over bakken for å unngå problemer med is fra avriming.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: