Bergvarmepumpe

Med en bergvarmepumpe kan du dekke det meste av varmen du trenger i boligen din. Bergvarme er fornybar energi fra sola, og en effektiv, stabil form for oppvarming.

Bergvarmepumpe og tilhørende utstyr i teknisk rom.

Bergvarmepumper passer bra for boliger som har eller skal installere vannbåren varme. Disse varmepumpene fungerer like bra uansett hva slags vær det er ute, og er effektive: De gir rundt tre til fire ganger så mye varme som hva de bruker av strøm i løpet av et år. De mest effektive anleggene kan gi enda mer. Det betyr at du vil spare 67 til 75 % på oppvarming og varmtvann med en bergvarmepumpe sammenlignet med å bruke strøm.

Hva er en bergvarmepumpe?

Bergvarmepumpe kalles også væske-til-vann-varmepumpe, og den henter energi fra bakken. Denne energien er solvarme lagret under bakken. Dypere enn ca. 10 meter under bakken er det ganske jevn temperatur hele året, og derfor er bergvarme en stabil energikilde. En bergvarmepumpe vil gi nok energi gjennom hele året, uavhengig av temperaturen ute.

Ei bergvarmepumpe trenger vannbåren varme

Alle væske-til-vann-varmepumper leverer vannbåren varme. Det vil si at du trenger gulvvarme, radiatorer eller begge deler for å varme opp boligen din ved hjelp av en bergvarmepumpe. Den kan også levere varme til viftekonvektorer, og til varmtvann. Det er verdt å merke seg at omtrent 14 % av det totale strømforbruket i en bolig går til å varme opp varmtvann.

Dette foregår når en bergvarmepumpe installeres

Installasjon av bergvarmepumper starter med å bore en eller flere energibrønner.
 1. Første trinn i installasjon av bergvarme er å bore et hull dypt ned i bakken. Dette kalles en energibrønn, og den gjør det mulig å hente opp bergvarme fra bakken. Det skjer via plastslanger som senkes ned i borehullet. Slangene er fylt med en frostvæske, og kalles også kollektorslanger.
 2. Neste trinn er å installere selve bergvarmepumpen inne i boligen, og deretter
 3. Koble plastslangene til varmepumpen via isolerte rør fra energibrønnen inn gjennom husveggen og fram til varmepumpen. Disse rørene legges i ei grøft.
 4. Så må grøfta fylles igjen og uteområdet tilbakeføres slik det var i forkant.
Energibrønn klar til å bli koblet til ei bergvarmepumpe.

Slik fungerer varmepumpen

Frostvæsken i plastslangene tar opp varme under bakken, og leverer denne varmen til selve varmepumpen. Denne prosessen drives av strøm og er effektiv: Bergvarmepumpen leverer flere ganger mer varme enn hva den bruker av strøm. En bergvarmepumpe kan dekke behovet både til oppvarming og varmtvann i en bolig. En bergvarmepumpe kan også brukes til å levere tilnærmet gratis kjøling på sommeren.

Varmepumper som varer lenge

En bergvarmepumpe står inne, ofte i et teknisk rom, og er som regel på størrelse med et kjøleskap. Siden selve varmepumpen står innendørs, er den mye mindre utsatt for vær, vind og slitasje enn varmepumper som henter energi fra uteluft. Derfor varer også bergvarmepumper lenger.


Ei varmepumpe som står inne er godt beskyttet mot vær og vind.

Hvor mye koster bergvarme?

Prisen for et bergvarmeanlegg avhenger av flere faktorer, som størrelse på varmepumpe, hvor dyp energibrønn du trenger og lokale forhold. Et bergvarmeanlegg inkludert energibrønn og arbeid koster ofte 250 000 til 500 000 kr.*  Det forutsetter at du allerede har et vannbårent varmeanlegg i boligen din.

* Tall fra en spørreundersøkelse Varmepumpeforeningen gjennomførte høsten 2023. De gjelder for en gjennomsnittlig enebolig. Prisene kan variere en god del rundt om i landet.
Her sveises rør til en energibrønn sammen. Jo mer varme ei bergvarmepumpe skal levere, jo flere meter energibrønn trenger den. Antall meter totalt bestemmer hvor mye varme ei bergvarmepumpe kan hente under bakken. For privatboliger er det gjerne nok med en til to brønner.

Lokale forhold påvirker prisen

Merk at denne prisen er et anslag. Prisen for bergvarme avhenger også av varmeanlegget i boligen din. Har du et vannbårent varmeanlegg som varmes opp av elektrisitet eller bioenergi, kan det hende at varmeanlegget må utbedres litt før du kan koble til varmepumpe. Prisen for bergvarme varierer også ut fra hvor du bor og hvor mange bedrifter som kan installere bergvarmepumper i ditt område. Hvis boreriggen som borer selve energibrønnen må transporteres langt, kan det også fordyre installasjonen.

Brønnboring krever en del utstyr, blant annet en borerigg som til høyre her.

Økonomisk støtte fra Enova

Du får litt støtte fra Enova. Nå er Enova-tilskuddet til bergvarmepumper kr 10 000. Du får også 10 000 kr i støtte fra Enova hvis du legger om til vannbåren varme i boligen din. Enova gir også inntil 5 000 kr i støtte for akkumulatortank i anlegg med bergvarmepumper. Totalt støttebeløp fra Enova kan altså bli opp 25 000 kr for et anlegg med varmepumpe basert på bergvarme.

Seks fordeler med bergvarmepumper

 1. En bergvarmepumpe gir effektiv oppvarming fordi den henter varme under bakken, hvor temperaturen er stabil.
 2. En bergvarmepumpe fungerer like effektivt også når det er skikkelig kaldt ute.
 3. En bergvarmepumpe gir mye mer varme enn hva den bruker av strøm fordi energikilden - bergvarmen - har jevn temperatur gjennom året. Det betyr at du kan spare mye energi sammenlignet med elektrisk oppvarming.
 4. En bergvarmepumpe er beskyttet for vær og vind, og har derfor lang levetid.
 5. Bergvarmepumper er også driftssikre og har lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
 6. En bergvarmepumpe kan brukes til å kjøle ned boligen nesten helt gratis om sommeren.

Fire ting å tenke på hvis du vurderer bergvarmepumpe

 • Bergvarmepumper krever en ganske høy investering, selv om du sparer oppvarmingsutgifter fra dag 1.
 • Det er ikke mulig å bore energibrønn over alt i Norge, og
 • For å bruke en bergvarmepumpe må du ha vannbåren varme i boligen din. Har du ikke det, må du investere mye i et nytt varmeanlegg.
 • Du bør vurdere service på anlegget med jevne mellomrom.

Bergvarme er en nesten evig energikilde

Det er vanlig å regne med at energibrønner varer fra hundre til flere hundre år. Bergvarmen som hentes fra energibrønnen, blir erstattet av varme som strømmer inn til brønnen fra berget rundt brønnen. Det skjer først og fremst om sommeren. Forutsetningen for lang levetid er at bergvarmeanlegget er riktig dimensjonert, med riktig dybde og størrelse på varmepumpe for boligen.

Ei bergvarmepumpe kan du vanligvis regne med at holder i 20 år. Når du bytter den ut, slipper du kostnadene med boring.

Energibrønnen til ei bergvarmepumpe kan holde svært lenge hvis anlegget er riktig dimensjonert for boligen.

«Bergvarmepumpe» brukes ofte som samlebegrep

Mange sier bergvarmepumpe om jordvarmepumpe – og motsatt. Begge deler er væske-til-vann-varmepumper. Mens ei bergvarmepumpe henter varme langt under bakken, henter jordvarmepumper varme ca. en meter under jordoverflaten. Selve varmepumpa i et jordvarmeanlegg er samme type som i et bergvarmeanlegg. En del sier også geoenergi når de egentlig mener bergvarme.

Hvordan velge leverandør?

Det å installere varmepumper krever høy kompetanse hos den som skal gjøre jobben - ikke minst med en bergvarmepumpe.

 • Har du allerede en bolig med vannbåren varme, må varmepumpa kobles til dette anlegget og fungere godt. Derfor må installatøren ha god kunnskap om vannbårne anlegg.
 • Skal du bygge ny bolig, er vannbåren gulvvarme den vanligste og beste løsningen for bergvarmepumper. Da trenger du en installatør som kan sørge for at gulvvarmen legges optimalt. Dette er viktig for at bergvarmeanlegget blir mest mulig effektivt. Når rørene legges tett nok, kan temperaturen på vannet være lavere - og bergvarmepumpa fungerer enda mer effektivt.
 • Husk å tenke på og planlegge oppvarming av huset ditt tidlig i et byggeprosjekt!

Vi anbefaler at du tar kontakt med en av våre godkjente forhandlere som leverer bergvarme i ditt område.

Sist oppdatert 04-04-2024.

Bergvarmekalkulator

Fornybar varme fra sola som er lagret under bakken, kan utnyttes ved hjelp av en bergvarmepumpe. Her kan du tallfeste hva det betyr for din bolig.

Sjekk hvor mye du kan spare med bergvarmepumpe!
Bergvarmekalkulator
Annonsører: