Energibrønn

Har du tenkt å bore energibrønn og få deg varmepumpe? Energibrønn er en stabil energikilde hele året, og den varer lenge.

Energibrønn som er koblet til varmepumpa
Energikollektorene henter varme og kjøling fra energibrønnen og leverer til en varmepumpe.

En energibrønn er et smalt og dypt borehull i bakken som brukes til å hente både varme og kjøling fra grunnen. Dypere enn 10 til 20 meter ned i grunnen er temperaturen jevn nesten hele året. Dette kan vi utnytte til oppvarming ved å bore en energibrønn som forsyner en bergvarmepumpe. Energibrønner for boliger har normalt diameter på 11 til 14 cm, og dybde fra ca. 100 til ca. 350 m. Energien hentes fra berggrunnen, det vil si fast fjell. Alt som ligger over er løsmasse, og varmen her utnyttes ikke i en energibrønn. 

Effektivt fra grunnvannsnivå og nedover

Varmen hentes fra energibrønnen inn i varmepumpen ved hjelp av energikollektorer, som er plastslanger fylt med frostvæske. For å få overført varmen fra berget til disse kollektorene må det være vann i energibrønnen. Det betyr at energibrønnen ikke er effektiv før den når ned til grunnvannsnivået. (Den tørre delen av brønnen kan fylles med spesialvæske for å bli mer effektiv, men det betyr ekstra kostnader). 

Faktorer som påvirker brønndybde og kostnad

Grunnvannsnivået er en av flere faktorer som avgjør hvor dypt en energibrønn må bores for å gi ønsket mengde varme. Ifølge NGU ligger grunnvannsnivået i snitt 1- til 10 m under terrengoverflaten, men det kan variere lokalt. Nødvendig dybde påvirkes også av hvor godt selve berggrunnen leder varme, og av temperaturen i grunnen. Erfarne brønnborere har god kunnskap om dette. 

Frikjøling fra energibrønn

Energibrønnen kan også brukes til kjøling. Om sommeren når en bygning har behov for kjøling, er temperaturen i brønnen lav nok i seg selv til å kjøle. Dette kalles passiv kjøling eller frikjøling, og er tilnærmet gratis. Det krever bare litt energi til pumper for å hente opp og fordele kjølingen fra energibrønnen. 

Pris for energibrønn

Kostnadene for å bore energibrønn avhenger selvsagt av hvor dyp den må være. I tillegg er avstanden ned til fjell viktig. Fra overflaten ned til fjell må det være fôringsrør i stål som holder løsmassene unna selve energibrønnen. Ifølge NGU er det å bore i løsmasser omtrent fire ganger så dyrt som å bore i fjell. 

Hva er en typisk pris for energibrønn til en bolig? Det varierer selvsagt fra prosjekt til prosjekt og ut fra lokale forhold. Tall Norsk Varmepumpeforening har innhentet, viser at et greit utgangspunkt er å bruke ca. 350 kr per meter brønn. Meterprisen er høyest for korte brønner, fordi noen kostnader er de samme uansett dybde. Ut fra dette vil en energibrønn på 200 meter koste ca. 70 000 kr.

Sist oppdatert 07-02-2023.