Hva er F-gass?

F-gass er fluorholdige klimagasser som bidrar til global oppvaring hvis de slipper ut i atmosfæren.

F-gasser kan bare håndteres av personell med gyldig F-gass-sertifikat.

F-gasser (hydrofluorkarboner) finnes i mange varmepumper, hvor de veksler mellom å være i gassform og i væskeform. På den måten kan de bidra til å hente varme ute og avgi den inne i en bolig.

Ulempen med F-gasser er at de bidrar til global oppvarming hvis de slipper ut i atmosfæren. Derfor har Norge gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å fase ned bruken av F-gasser. Produsentene tilpasser seg ved å bruke F-gasser med lavere potensial for global oppvarming, som R32, eller alternativer som propan og CO2. Disse gassene bidrar lite til global oppvarming dersom de slipper ut.

En riktig montert og vedlikeholdt varmepumpe er tett, og lekker ikke gass til omgivelsene. Derfor stiller myndighetene strenge krav til hvem som kan montere og demontere varmepumper med F-gass. Bare de som har gyldig F-gass-sertifikat har lov til å gjøre jobben. I tillegg må firmaet de jobber for være F-gass-godkjent.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: