Hva er R32-gass?

R32 er en gass som driver prosessen i en varmepumpe på en effektiv måte. R32 har bedre miljøprofil enn flere vanlige alternativer.

Hva er R32-gass?

For varmepumper i boliger har det vært vanlig å bruke hydrofluor-karboner (HFK), såkalte F-gasser, i selve oppvarmingsprosessen. Ulempen med disse gassene er at de bidrar til global oppvarming hvis de slipper ut i atmosfæren.

Mange produsenter av varmepumper for boliger har gått over til å bruke R32. Dette er også en F-gass, men den bidrar betydelig mindre til global oppvarming hvis den slippes ut. Globalt oppvarmingspotensial er omtrent en tredjedel så stort som det vanligste alternativet i boligvarmepumper (R410A).

En riktig montert varmepumpe lekker ikke gass til omgivelsene. Alle som monterer eller demonterer varmepumper med R32 må ha gyldig F-gass-sertifikat.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: