Hva er vannbåren varme?

Vannbåren varme betyr at vann brukes til å fordele varme, for eksempel via radiator eller gulvvarme. Vannbåren varme gir høy komfort og godt inneklima.

Gulvvarme er en veldig effektiv form for vannbåren varme, og passer perfekt med varmepumpe.

Et vannbårent varmeanlegg gir jevn varme i boligen din, og bidrar til et behagelig og godt inneklima. Vannet kan varmes opp av ulike energikilder, som luft-til-vann- eller bergvarmepumper, biokjel, solfanger eller elektrokjel. Varmen i vannet leveres så til ulike rom i en bolig via 

  • gulvvarmerør (støpt ned i gulvet under parkett, fliser eller gulvbelegg)
  • radiatorer
  • viftekonvektorer (radiator med innebygget vifte)

Lukket krets

Et vannbårent varmeanlegg har lukkede rørsløyfer med lavt vanntrykk. Når vannet har gått gjennom radiatorer, gulvvarmerør eller viftekonvektor, har det blitt kaldere. Da sirkuleres vannet tilbake til varmepumpen og varmes opp på nytt. Et riktig montert vannbårent varmeanlegg er tett, og risiko for lekkasjer er minimal. 

Fleksibelt og effektivt

Temperaturen kan du styre med romtermostater eller med et sentralt styringssystem. Vannbåren varme gir høy komfort, og gjør at du kan varme opp alle rom i boligen din med én varmekilde. 

  • Velger du varmepumpe, vil du spare en god del energi sammenlignet med å bruke strøm, fjernvarme eller bioenergi. 
  • Vannbåren gulvvarme passer ekstra godt sammen med luft-til-vann- eller bergvarmepumper. Fordi gulvvarmerørene dekker store flater, kan temperaturen være lav. Da er varmepumpene enda mer effektive, og du sparer enda mer enn med radiatorer. 

Frostsikres

Vannbåren varme kan også brukes til å varme opp gater og utearealer - ofte kalt gatevarme. Da blandes vannet med en frostvæske slik at den ikke vil fryse. Det samme gjøres i hytter eller andre bygninger hvor det kan være fare for frost. 

Enova gir inntil 10 000 kr i støtte hvis du legger om til vannbåren varme i boligen din. 

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: