Utfasing av oljefyr

Dette sparer du ved å skifte ut oljefyr

Fyrer du fremdeles med fossil olje? Det taper du penger på. Se hvor mye du kan spare med Enovas fyringskalkulator.

En bolig som har et helt normalt oljeforbruk, kan spare ca. 20 000 kroner i året ved å erstatte oljefyren med en luft-til-vann-varmepumpe. Velger du en væske-til-vann-varmepumpe er besparelsene enda større, ifølge Enovas beregninger.

Når boligeiere skal erstatte en oljefyr med varmepumpe er det normalt å spørre hvor lang tid det tar å nedbetale investeringen. Dette vil avhenge av hvor stort oljeforbruk du har. Hvis du har god kontroll på ditt- olje og elektrisitetsforbruk er det ganske lett å gi et grovt estimat på hvor mye du kan spare med en varmepumpe.

Du sparer månedlige utgifter fra dag én

Det er to enkle tilnærminger til hvor mye du sparer med en varmepumpe. Du kan enten se hvor lang tid det tar å nedbetale en investering i varmepumpe. Etter dette vil du spare penger hver dag siden en varmepumpe gir mye lavere energiutgifter enn oljefyring.

En annen tilnærming er å se på dine månedlige utgifter. Hvis du ser på hvor mye du bruker på oljefyring i året kan du enkelt regne ut dine månedlige oljeutgifter. Når du vet hvor mye olje du bruker kan du regne dette om til hvor mye energi som skal dekkes i kWh. Ut fra dette kan du beregne hvor mye en varmepumpe skal dekke og størrelse på varmepumpen. En forhandler skal kunne fortelle deg hvor store energibesparelser en varmepumpe skal gi. Dine månedlige utgifter med en varmepumpe skal derfor dekke elektrisitetsforbruk og nedbetaling av lån til å investere i varmepumpe. Hvis du regner på denne måten vil du normalt spare månedlige utgifter fra dag én.

Fyrer med penger

Når mange fortsetter å fyre med olje, skyldes det at varmepumpene som gir de største besparelsene også krever store investeringer. Prisen på en luft-til-vann-varmepumpe er fra 60 000 til 150 000 kroner, og prisen for en væske-til- vann-varmepumpe spenner fra 120 000 til 300 000 kroner. For å få fart på oljeutfasingen, har boligeiere som velger slike varmepumper – eller andre fornybare varmekilder – krav på penger fra Enova. Gjennom Enovatilskuddet kan man få dekket opptil 20 000 for en luft-til-vann-varmepumpe og 30 000 for en væske-til-vann-varmepumpe. I tillegg kan du få ekstra støtte til å fjerne oljetanken, installasjon av energimåling og installasjon av styresystem.

La oss si at du velger en varmepumpe som koster 100 000 kroner. Etter at Enova har dekket 20 000 sitter du igjen med en utgift på 80 000. Med 20 000 mindre i årlige energiutgifter, går du i pluss allerede etter fire år. Med de gunstige lånerentene vi har for tiden, kan du gå i pluss fra første dag om du kan låne penger i banken. Sitter du på gjerdet frem til forbudet trer i kraft, har du kastet bort disse pengene på dyr fyringsolje ifølge Enova.

Utgangspunkt:

En enebolig på 175 m2 fra 1974 som har et varmebehov på 2.750 liter olje pr år.

Oljefyringsalternativ:

Årlig varmekostnad: 2.750 liter olje x 9,7 kr/liter = 26.675 kr.

Kun elektrisitet:

(En liter fyringsolje inneholder ca. 10 kWh, men en oljekjel klarer ikke å utnytte mer enn ca. 80 % av denne energien. Ved bruk av elektrisitet utnyttes nesten 100 %)

Energibehov: 2.750 liter olje x 10 kWh/liter x 80 % virkningsgrad oljekjel = 22.000 kWh

Årlig varmekostnad: 22.000 kWh x 80 øre/kWh = 17.600 kr

Varmepumpe:

Her regnes det med en varmepumpe som leverer tre ganger så mye energi som den bruker – derfor deles energibehovet dekket av varmepumpe med tre)

75 % varmebehov dekket av varmepumpe: 80 øre x (22.000 x 75 %)/3 = 4.400 kr

25 % varmebehov dekket med direkte elektrisitet: 80 øre x (22.000 x 25 %)= 4.400 kr

Årlig varmekostnad: 8.800 kr.

Enovas Fyringskalkulator

  • Kalkulatoren er basert på en forenklet beregning. Oljepris, strømpris, årsvarmefaktor (SCOP), spisslastandel osv. er satt til typiske verdier. For et mer individuelt tilpasset resultat, kan verdiene endres under forutsetninger i kalkulatoren.
  • Kalkulatoren tar ikke med vedlikeholdsutgifter for noen av alternativene. Den tar heller ikke hensyn til eventuelle renteutgifter.
  • Kalkulatoren tar i beregningen utgangspunkt i maksimalt Enovatilskudd for de to ulike varmepumpene med energimåler og fjerning av oljekjel og tank.

Enovas Fyringskalkulator (ekstern lenke)

Sist oppdatert 25.09.2017.