Bytt ut oljefyren og spar penger

Dette sparer du ved å skifte ut oljefyr

Fyrer du fremdeles med fossil olje? Det taper du penger på. Eneboliger med normalt oljeforbruk kan spare 20 000 til 30 000 kr i årlige energiutgifter.

Varmepumper gir mer i varme enn hva de bruker i strøm, og dermed sparer du energiutgifter sammenlignet med oljefyr eller strøm. Hvor mye du kan spare, avhenger av hvor mye olje og strøm du bruker til oppvarming nå, og hva slags varmepumpe du velger. En bergvarmepumpe vil spare mer energi enn en luft-til-vann-varmepumpe.

Energien og dermed kostnadene du sparer med en varmepumpe, kan du bruke til å betale ned et eventuelt lån til å investere i varmepumpe. Du kan se på økonomien i dette på to måter:

 • Hvor lang tid tar det å betale ned investeringen i varmepumpe?
 • Hvor mye penger sparer du netto hver måned? (strømutgifter og eventuelle utgifter til lån sammenlignet med oljeutgifter)

Så mye kan et typisk syttitallshus spare

Hvor mye du må investere, er selvsagt viktig for lønnsomheten ved å skifte ut oljefyr.  Prisen for varmepumpeanlegg kan variere en god del, men ofte er prisen for anlegg med

 • Luft-til-vann-varmepumper: 120 000 kr eller mer
 • Bergvarmepumper: 220 000 kr eller mer

Fram til 2020 kan du få støtte fra Enova, både til varmepumpe og til å fjerne oljetank og oljefyr.

Enovas fyringskalkulator er en forenklet beregning for å finne ut hvor mye du sparer hvert år hvis du erstatter oljefyren med varmepumpe. Ifølge denne kalkulatoren kan en bolig som bruker 3500 liter olje i året spare over 27 000 kr i året ved å gå over til bergvarme:

  Bergvarme Luft-til-vann
Investering fratrukket Enova-støtte 220 000 kr 150 000 kr
Sparte årlige energikostnader 27650 kr* 23975 kr*
Nedbetalingstid    7 år 6 år

* Kostnader til lån og til vedlikehold er ikke tatt med her. Tallene vi har puttet inn i kalkulatoren:

 • Bergvarmepumpe inkludert energibrønn: 220 000 kr (250 000 kr minus 30 000 kr i støtte)

 • Luft-til-vann-varmepumpe: 150 000 kr (170 000 kr minus 20 000 kr i støtte)

 • Effektfaktor 3 for bergvarmeanlegget, 2,0 for luft-til-vann-varmepumpe-anlegget. (Medregnet elektrisk spisslast, og med radiatorer som romvarme). Energipris 0,9 kr/kWh, oljepris 10 kr/l.

 • 70 % virkningsgrad på oljekjel, typisk for kjeler fra syttitallet.  

 • 20 000 kr for å fjerne oljefyr og oljetank. Prisen varierer etter faktorer som type oljetank og oljefyr, om tanken ligger ute eller inne og kvalitet på oljetanken. Enova gir 20 000 kr i støtte til å fjerne oljefyr og oljetank. I mange tilfeller vil dette dekke kostnadene. (Denne støtten halveres i 2019 og forsvinner i 2020).

Enovas fyringskalkulator tar ikke hensyn til lånekostnader eller kostnader til vedlikehold verken for oljekjel eller varmepumper. Og selv om luft-til-vann-varmepumper har kortere nedbetalingstid, har de også kortere levetid på grunn av mer slitasje. (12 til 15 år sammenlignet med 20 til 25 år for bergvarme).

En tusenlapp spart hver måned

En annen måte å se dette på, er hva du kan spare hver måned selv om du må låne penger for å få installert varmepumpe.

 • Med bergvarmepumpe kan du spare drøyt 1000 kr i måneden - hver måned i 20 år, til lånet er nedbetalt. Totalt sparer du 246 000 kr.
 • Med luft-til-vann-varmepumpe kan du spare over 800 kr i måneden - hver måned i 15 år, til lånet er nedbetalt. Totalt sparer du 144 000 kr.
Månedlige utgifter Bergvarmepumpe Luft-til-vann-varmepumpe
Netto lånekostnader 1153 kra 1133 krb
Gjennomsnittlige vedlikeholdc 125 kr 125 kr
Sum utgifter 1278 1069
Sparte energiutgifter 2304 2167
Netto spart per måned 1026 865

a. Annuitetslån 220 000 kr over 20 år. Rente 2,5 %, 1500 kr etableringsgebyr og 50 kr termingebyr. Terminbeløp beregnet med www.laanekalkulator.no, og fratrukket 23 % skattefordel.
b. Annuitetslån 150 000 kr over 15 år, resten som i punktet over.
c. Vedlikeholdskostnader i gjennomsnitt 1500 kr år i perioden

Se hva boligeiere faktisk sparer

Å spare slike summer ved å erstatte oljefyr med varmepumpe er realistisk, viser erfaringer fra flere boligeiere:
Bergvarme sparer familien for ca 30 000 kr årlig
Sparte 25000 kr første år med varmepumpe på Tynset
Jordvarme og sol gir super rabatt

Sjekk hva du kan spare selv med Enovas Fyringskalkulator (ekstern lenke)

Sist oppdatert 16.10.2018.

 

Sist oppdatert 06.01.2020.