Balansert ventilasjon og varmepumper

Balansert ventilasjon forsyner boliger med frisk uteluft som forvarmes ved å gjenvinne varme fra brukt luft, og kan kombineres med ulike typer varmepumper.

Balansert ventilasjon har kanaler som forsyner oppholdsrom med frisk, forvarmet luft.

Balansert ventilasjon har vært den vanligste løsningen i nye norske boliger i over 20 år. Slike anlegg tilfører riktig mengde frisk, filtrert uteluft i ulike rom i en bolig, og trekker ut like mye brukt luft. Derav navnet balansert ventilasjon.

Gjenvinner varme

De fleste boliger med balansert ventilasjon har en sentralt plassert vifte (et ventilasjonsaggregat), ofte i en bod eller et vaskerom. En varmegjenvinner sørger for å forvarme frisk luft med varme fra brukt luft i boligen. Så sendes forvarmet, frisk luft til soverom og stue, mens brukt luft trekkes ut fra kjøkken, toalett og bad.

Gir godt inneklima

Poenget med balansert ventilasjon er først og fremst å forsyne boliger med nok frisk luft til å gi godt inneklima uten å sløse energi. Selv om lufta forvarmes, trenger boliger andre varmekilder for å sikre behagelig temperatur.

Varmepumper passer godt med balansert ventilasjon

Ulike typer varmepumper kan fint kombineres med balansert ventilasjon.

  • Luft-til-luft-varmepumper varmer opp og sirkulerer lufta i rommet der innedelen er plassert. De tilfører ikke noe frisk luft, og vil derfor ikke forstyrre det balanserte ventilasjonsanlegget.
  • Ventilasjonsvarmepumper kan brukes til å gjenvinne varmen i brukt luft, enten i stedet for eller i tillegg til varmegjenvinner i et ventilasjonsaggregat. Ventilasjonsvarmepumper overfører varme til et vannbårent anlegg.
  • Luft-til-vann-varmepumper og bergvarmepumper overfører varme til vannbårne systemer, ikke til luft i boligen, og passer godt sammen med balansert ventilasjon.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: