Pris på varmepumpe og installasjon

Pris på varmepumper varierer ut fra type, størrelse og hva slags bolig du har. Her finner du oversikt over cirka-priser for ulike løsninger.

Pris på varmepumpe og installasjon
Luft-til-luft-varmepumper med innedel som monteres høyt på veggen er den rimeligste typen varmepumpe. Pass på at du sjekker pris inkludert montering.

Vi har laget en oversikt over priser for ulike typer varmepumper for å gi deg en idé om aktuell pris på varmepumpe inkludert montering. Luft-til-luft-varmepumper er mye enklere systemer enn luft-til-vann-varmepumper og bergvarmepumper, og derfor er prisen mye lavere.

Montering av varmepumpe må gjøres av fagfolk. Derfor bør du alltid sammenligne pris inkludert montering. Vær oppmerksom på at alle prisene i denne artikkelen er cirka priser. 

Pris for de vanligste typene varmepumper

Luft-til-luft-varmepumper er den vanligste varmepumpe-typen i Norge. Dette er mye enklere systemer enn varmepumper som leverer til vannbårne systemer, og derfor er prisen mye lavere.

Omtrentlige priser for de tre vanligste typene varmepumper, inkludert montering: 

  • Luft-til-luft-varmepumpe (1 innedel): 20 000 til 35 000 kr
  • Luft-til-vann-varmepumpe: 120 000 kr eller mer
  • Bergvarmepumpe med energibrønn og arbeid: 250 000 kr til 500 000 kr* 

Hvis du ikke har vannbåren varme i boligen fra før, kommer kostnader for dette i tillegg hvis du skal ha luft-til-vann- elller bergvarmepumpe. Ifølge Enova utgjør det mellom 800 og 950 kr per kvadratmeter.

*Tall fra en spørreundersøkelse Varmepumpeforeningen gjennomførte høsten 2023. De gjelder for en gjennomsnittlig enebolig. Prisene kan variere en god del rundt om i landet.

Alle som installerer luft-til-luft-varmepumper må ha gyldig f-gass sertifikat.

Tappevannsvarmepumper og andre typer varmepumper

Varmepumper som produserer varmt tappevann har ikke vært veldig utbredt i Norge, men nå begynner salget å øke. Omtrentlige priser for denne typen varmepumpe og andre mindre kjente typer varmepumpe, inkludert montering, er som følger: 

  • Jordvarmepumpe: 170 000 til 250 000 kr
  • Tappevannsvarmepumpe / varmepumpebereder: 40 000 til 60 000 kr
  • Ventilasjonsvarmepumpe: 25 000 til 50 000 kr
  • Solfanger og varmepumpe: avhenger av løsning

Prisen på en ferdig installert varmepumpe varierer såpass mye blant annet fordi det finnes varmepumper i ulike prisklasser innenfor hver kategori varmepumpe.

Spør hva som er inkludert!

Priser for luft-til-luft-varmepumper oppgis ofte med standard montering. Her gjelder det å forhøre seg om hva som faktisk er inkludert i prisen.

– Selv om det kalles standard montering, er det ikke alltid en komplett installasjon, påpeker informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen. Merk at alle som installerer luft-til-luft-varmepumper må ha gyldig f-gass sertifikat.

Pris for luft-til-luft-varmepumpe oppgis ofte inkludert montering. Sjekk hva som er inkludert i prisen før du bestemmer deg for installatør og varmepumpetype!

Nødvendig utstyr til montering av luft-til-luft-varmepumpe

Selve luft-til-luft-varmepumpen leveres med innedel, utedel og fjernkontroll. Til montering av varmepumpe trengs blant annet isolerte rør, signalkabel og vibrasjonsdempere.

– Når du får regningen for montering med tillegg, ender du kanskje med å betale dyrt for den varmepumpa du fikk tak i billig, sier Gulbrandsen.


Rørene mellom varmepumpens innedel og utedel skal beskyttes av plastkanaler, helst i en farge som passer til husveggen. Det er ikke nødvendigvis inkludert i prisen for standard montering. 

Sjekk vår anbefaling for hva som bør være inkludert

Varmepumpeforeningen har laget en anbefaling for hva som bør være inkludert i standard montering av luft-til-luft-varmepumpe. En del ting regnes som tillegg, som elektrikerarbeid eller kjerneboring. Tilsvarende må du regne med ekstrakostnader hvis det er behov for å sette opp stillas av hensyn til installatørens sikkerhet.

Å levere varme til vannbårne systemer krever mer omfattende montering

Pris på luft-til-vann-varmepumper varierer ut fra modell og størrelse, og i tillegg er montering mer omfattende og derfor mye dyrere enn for luft-til-luft-varmepumper. En luft-til-vann-varmepumpe kobles til vannbåren varme i boligen din, og montering avhenger av hva slags varmeanlegg du har. Skal du for eksempel erstatte biolkjel eller elektrokjel med en slik varmepumpe, kan det hende varmeanlegget ditt må utbedres.En luft-til-vann-varmepumpe henter varme fra uteluft via en utedel som monteres på veggen. Dette er en enklere installasjon enn å bore energibrønn til en bergvarmepumpe, og derfor blir pris på varmepumpe inkludert montering lavere.  

Væske-til-vann-varmepumpe må kobles til energikilde

Også væske-til-vann-varmepumper krever inngrep i varmesystemet og kostnadene dette arbeidet medfører. I tillegg må de kobles til en energikilde - det vanligste er energibrønn. Denne typen varmepumper kalles bergvarmepumpe. Boring av energibrønn gjør bergvarmepumpe mer kostbare enn luft-til-vann-varmepumper, men samtidig sparer de mer energi og har normalt lengre levetid.

Luft-til-vann-varmepumper og væske-til-vann-varmepumper kobles til vannbåren varme i en bolig. Hvor mye rørleggerarbeid en god installasjon krever, påvirker prisen for montering av varmepumpe. 

Spør en seriøs forhandler om pris for varmepumpe til din bolig

Prisen på en ferdig installert varmepumpe varierer såpass mye blant annet fordi det finnes varmepumper i ulike prisklasser innenfor hver kategori varmepumpe. Hva prisen blir for din bolig, avhenger blant annet av type varmepumpe og størrelse, og omfang av elektrisk installasjon og av rørarbeid når det er aktuelt. 

Vi anbefaler at du kontakter fagfolk for å få pris og lønnsomhetsberegninger basert på ditt behov. Å installere varmepumpe innebærer en langsiktig investering som gir lavere energiutgifter. Be alltid om at kostnader som eventuelt kommer i tillegg spesifiseres i tilbudet.

Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse.

Sist oppdatert 06-03-2024.

Annonsører: