Pris på varmepumpe og installasjon

Pris på varmepumper varierer ut fra type, størrelse og hva slags bolig du har. Her finner du oversikt over cirka-priser for ulike løsninger.

Pris på varmepumpe og installasjon
Luft-til-luft-varmepumper med innedel som monteres høyt på veggen er den rimeligste typen varmepumpe.

Under har vi laget en oversikt over priser for de ulike varmepumpesystemene for å gi deg en idé om kostnaden. Luft-til-luft-varmepumper er mye enklere systemer enn luft-til-vann-varmepumper og bergvarmepumper, og derfor er prisen mye lavere. Vær oppmerksom på at prisene under er cirka priser. Skal du erstatte oljefyr med varmepumpe, får du ekstra kostnader knyttet til å fjerne oljefyr og oljetank.

Pris på varmepumpe og installasjon til privatbolig:

Omtrentlige priser for de tre vanligste typene varmepumper: 

  • Luft-til-luft-varmepumpe (1 innedel): 20 000 til 30 000 kr
  • Luft-til-vann-varmepumpe: 120 000 kr eller mer
  • Bergvarmepumpe med energibrønn: 220 000 kr eller mer

For andre typer varmepumper er vanlige priser: 

  • Jordvarmepumpe: 170 000 til 250 000 kr
  • Tappevannsvarmepumpe: 20 000 til 40 000 kr
  • Ventilasjonsvarmepumpe: 25 000 til 50 000 kr
  • Solfanger og varmepumpe: avhenger av løsning
Gulvmodeller av luft-til-luft-varmepumper som denne koster litt mer enn veggmodeller.

Spør en seriøs forhandler om pris og lønnsomhet

Prisen på en ferdig installert varmepumpe varierer såpass mye blant annet fordi det finnes varmepumper i ulike prisklasser innenfor hver kategori varmepumpe. Hva prisen blir for din bolig, avhenger blant annet av type varmepumpe og størrelse, omfang av elektrisk installasjon og av rørarbeid.

Vi anbefaler at du kontakter fagfolk for å få pris og lønnsomhetsberegninger basert på ditt behov. Å installere varmepumpe innebærer en langsiktig investering som gir lavere energiutgifter. Be alltid om at kostnader som eventuelt kommer i tillegg spesifiseres i tilbudet.

Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse.

Sist oppdatert 27.10.2022.