Pris på varmepumpe og installasjon

Pris på varmepumpe og installasjon

Pris på varmepumper varierer ut fra type, størrelse og hva slags bolig du har. Her finner du oversikt over cirka-priser for ulike løsninger.

Under har vi laget en oversikt over priser for de ulike varmepumpesystemene for å gi deg en idé om kostnaden. Vær oppmerksom på at prisene er cirka priser. Ved bytte fra oljefyr til varmepumpe vil du ha ekstra kostnader forbundet med sanering av eksisterende oljefyringsanlegg.

Pris på varmepumpe og installasjon til privatbolig:

Luft-til-luft-varmepumpe (1 innedel):                                  15 000 - 30 000 kr
Luft-til-vann-varmepumpe:                                                      120 000 kr eller mer
Bergvarmepumpe og energibrønn 220 000 kr eller mer
Jordvarmepumpe 170 000 - 250 000 kr
Tappevannsvarmepumpe                                                         20 000 - 40 000 kr
Sol og varmepumpe                                                                 

Avhengig av kombinasjonsløsning

Ventilasjonsvarmepumpe                                            25 000 - 50 000 kr
Solfangeranlegg for varmt tappevann                                                               30 000 kr eller mer
Solfangeranlegg for varmt tappevann og romvarme     50 000 kr eller mer

Spør en seriøs forhandler om pris og lønnsomhet

Prisen på en ferdig installert varmepumpe varierer såpass mye fordi det blant annet finnes varmepumper i ulike prisklasser. Prisen er høyere der det er ekstra utfordringer rundt varmekilden man skal bruke eller der boligen er spesielt stor. Hva prisen vil bli for din bolig er avhengig av ulike faktorer som type og størrelse på varmepumpe, elektrisk installasjon og rørarbeid.

Vi anbefaler at du kontakter fagfolk for å få pris og lønnsomhetsberegninger basert på ditt behov. Å installere varmepumpe innebærer en langsiktig investering som gir lavere energiutgifter. Be alltid om at kostnader som eventuelt kommer i tillegg spesifiseres i tilbudet.

Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse.

Sist oppdatert 29.01.2019.