Pris på varmepumpe og installasjon

Det er ikke mulig å gi en eksakt pris fordi det finnes mange ulike typer varmepumper og installasjoner kan variere mye fra bolig til bolig.

Under har vi laget en oversikt over priser for de ulike varmepumpesystemene for å gi deg en idé om kostnaden. Vær oppmerksom på at prisene er cirka priser. Ved bytte fra oljefyr til varmepumpe vil du ha ekstra kostnader forbundet med sanering av eksisterende oljefyringsanlegg.

Pris på varmepumpe og installasjon til privatbolig:

Luft-til-luft-varmepumpe (1 innedel):                                  15 000 - 30 000 kr
Luft-til-vann-varmepumpe:                                                      60 000 - 150 000 kr
Væske-til-vann-varmepumpe:                                                120 000 - 300 000 kr
Tappevannsvarmepumpe                                                         20 000 - 40 000 kr
Sol og varmepumpe                                                                 

Avhengig av kombinasjonsløsning

Ventilasjonsvarmepumpe:                                                       25 000 - 50 000 kr
Solfangeranlegg for tappevann                                                               30 000 kr og oppover
Solfangeranlegg for tappevann og romoppvarming       50 000 kr og oppover

 

Kontakt en forhandler av varmepumper for pris og lønnsomhetsberegninger

Prisen på en ferdig installert varmepumpe varierer såpass mye fordi det blant annet finnes varmepumper i ulike prisklasser. Prisen er høyere der det er ekstra utfordringer rundt varmekilden man skal bruke eller der boligen er spesielt stor. Hva prisen vil bli for din bolig er avhengig av ulike faktorer som type og størrelse på varmepumpe, elektrisk installasjon og rørarbeid.

Vi anbefaler at du kontakter fagfolk for å få pris og lønnsomhetsberegninger basert på ditt behov. Å installere varmepumpe innebærer en langsiktig investering som gir lavere energiutgifter. Be alltid om at kostnader som eventuelt kommer i tillegg spesifiseres i tilbudet.

Sist oppdatert 09.01.2017.