Pris på varmepumpe og installasjon

Pris på varmepumpe og installasjon

Pris på varmepumper varierer ut fra type, størrelse og hva slags bolig du har. Her finner du oversikt over cirka-priser for ulike løsninger.

Under har vi laget en oversikt over priser for de ulike varmepumpesystemene for å gi deg en idé om kostnaden. Luft-til-luft-varmepumper er mye enklere systemer enn luft-til-vann-varmepumper og bergvarmepumper, og derfor er prisen mye lavere. Vær oppmerksom på at prisene under er cirka priser. Skal du erstatte oljefyr med varmepumpe, får du ekstra kostnader knyttet til å fjerne oljefyr og oljetank.

Pris på varmepumpe og installasjon til privatbolig:

Luft-til-luft-varmepumpe (1 innedel):                                  15 000 - 30 000 kr
Luft-til-vann-varmepumpe:                                                      120 000 kr eller mer
Bergvarmepumpe og energibrønn 220 000 kr eller mer
Jordvarmepumpe 170 000 - 250 000 kr
Tappevannsvarmepumpe                                                         20 000 - 40 000 kr
Sol og varmepumpe                                                                 

Avhengig av kombinasjonsløsning

Ventilasjonsvarmepumpe                                            25 000 - 50 000 kr
Solfangeranlegg for varmt tappevann                                                               30 000 kr eller mer
Solfangeranlegg for varmt tappevann og romvarme     50 000 kr eller mer

Spør en seriøs forhandler om pris og lønnsomhet

Prisen på en ferdig installert varmepumpe varierer såpass mye blant annet fordi det finnes varmepumper i ulike prisklasser innenfor hver kategori varmepumpe. Hva prisen blir for din bolig, avhenger blant annet av type varmepumpe og størrelse, omfang av elektrisk installasjon og av rørarbeid.

Vi anbefaler at du kontakter fagfolk for å få pris og lønnsomhetsberegninger basert på ditt behov. Å installere varmepumpe innebærer en langsiktig investering som gir lavere energiutgifter. Be alltid om at kostnader som eventuelt kommer i tillegg spesifiseres i tilbudet.

Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse.

Sist oppdatert 11.02.2020.