Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye kan jeg spare med varmepumpe?

Hvordan en varmepumpe dimensjoneres, installeres og brukes, avgjør hvor mye penger du kan spare. Sjekk typiske beløp her.

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader på din varmepumpe avhenger av en rekke forhold, som:  

 • hvor stor boligen din er
 • hvor høyt energiforbruk du har
 • hvor godt isolert boligen din er
 • om varmepumpen er riktig dimensjonert
 • hvordan klimaet er der du bor
 • hvilken varmepumpe du velger
 • pris på strøm, olje, parafin og ved

Enova har laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med varmepumpe. Disse gir en god pekepinn på hva du kan forvente. En kvalifisert forhandler skal kunne beregne forventet energiforbruk for din bolig, hvor stor del av energiforbruket varmepumpen kan dekke og hvilke besparelser den aktuelle varmepumpen kan gi. Hvor mye du faktisk sparer, avhenger ikke bare av varmepumpen. Hvordan du bruker den er også viktig. Sørg for at installatør får relevant informasjon om boligen og hvordan du bruker den.

Dette kan du spare med ulike typer varmepumper

Ifølge beregninger fra Enova er sparepotensialet med:

 • Luft-til-luft-varmepumpe: Fra ca 2500 kr til 6500 kr årlig
 • Luft-til-vann-varmepumpe: Fra ca 4500 kr til 15000 kr årlig
 • Bergvarmepumpe (væske-til-vann-varmepumpe): Fra ca 7500 kr til 19000 kr årlig
 • Avtrekksvarmepumpe: ca 7100 kr for en bolig med energibehov 25000 kWh årlig

Tallene tar utgangspunkt i energibehov fra 15000 kWh til 50000 kWh årlig (40 000 kWh for luft-til-luft-varmepumpe), og energipris på 85 øre/kWh.

Du finner mer om sparepotensialet i artiklene om hver enkelt type varmepumpe.

Sist oppdatert 07.12.2017.