Hvor mye kan jeg spare med varmepumpe?

Hvordan en varmepumpe dimensjoneres, installeres og brukes, avgjør hvor mye penger du kan spare. Sjekk typiske beløp her.

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader på din varmepumpe avhenger av en rekke forhold, som:  

  • hvor stor boligen din er
  • hvor høyt energiforbruk du har
  • hvor godt isolert boligen din er
  • om varmepumpen er riktig dimensjonert
  • hvordan klimaet er der du bor
  • hvilken varmepumpe du velger
  • pris på strøm, olje, parafin og ved

Enova har laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med varmepumpe. Disse gir en god pekepinn på hva du kan forvente. En kvalifisert forhandler skal kunne beregne forventet energiforbruk for din bolig, hvor stor del av energiforbruket varmepumpen kan dekke og hvilke besparelser den aktuelle varmepumpen kan gi. Hvor mye du faktisk sparer, avhenger ikke bare av varmepumpen. Hvordan du bruker den er også viktig. Sørg for at installatør får relevant informasjon om boligen og hvordan du bruker den.

Dette kan du spare med ulike typer varmepumper

Enova har beregnet sparepotensialet for en typisk enebolig som har totalt energibehov på 25000 kWh i året. Sparepotensialet med: 

  • Luft-til-luft-varmepumpe: Ca 4800 kr årlig
  • Luft-til-vann-varmepumpe: Ca 8800 kr årlig
  • Bergvarmepumpe (væske-til-vann-varmepumpe): Ca 11 000 kr årlig

Tallene tar utgangspunkt i energipris på 1kr/kWh. Du finner mer om muligheten for energisparing i artiklene om hver enkelt type varmepumpe. 

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: