Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye energi og energiutgifter du kan spare er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, installasjon og bruk av varmepumpen. For noen varmepumpetyper er oppsett og bruk av varmesystemet svært viktig.

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader på din varmepumpe avhenger av en rekke forhold som:  

 • hvor stor boligen din er
 • hvor høyt energiforbruk du har
 • hvor godt isolert boligen din er
 • om varmepumpen er riktig dimensjonert
 • hvordan klimaet er der du bor
 • hvilken varmepumpe du velger
 • pris på strøm, olje, parafin og ved

Enova har laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med varmepumpe. Disse gir en god pekepinn på hva du kan forvente. En kvalifisert forhandler skal kunne beregne ditt forventede energiforbruk, hvor stor del av energiforbruket varmepumpen kan dekke og hvilke besparelser den aktuelle varmepumpen skal kunne gi. Hvor store besparelser du kan oppnå avhenger ikke bare av varmepumpen, men ditt bruksmønster. Derfor er det viktig at installatør får tilgang på relevant informasjon om din bolig og ditt bruksmønster for å kunne gi et godt estimat.

Enova har beregnet innsparingspotensialet for følgende oppvarmingstyper:

 • Luft-til-luft-varmepumpe
 • Luft-til-vann-varmepumpe
 • Væske-til-vann-varmepumpe
 • Solfangere

Du finner disse eksemplene under hver enkelt varmepumpetype.

Sist oppdatert 15.08.2017.