Eneboliger og rekkehus

Luft-til-luft-varmepumper er gunstig i boliger med elektrisk oppvarming. For vannbåren varme passer bergvarme-, jordvarme- eller luft-til-vann-varmepumpe.

Varmepumpe i eneboliger og rekkehus

For deg som bor i en bolig med elektrisk oppvarming og eventuelt vedfyring, er luft-til-luft-varmepumpe det mest aktuelle alternativet.

  • Det finnes mange ulike merker og typer å velge mellom. De fleste i Norge bor i kaldt klima, og bør velge en nordisk modell.
  • Selve installasjonen er minst like viktig som varmepumpen, så pass på at varmepumpen monteres av fagfolk med godkjent F-gass-sertifikat.
  • Har du en stor bolig eller flere rom du ønsker å varme opp, kan du velge en varmepumpe med én utedel og flere innedeler.

Skal du bytte gulv?

Hvis du skal totalrenovere boligen din, kan også andre typer varmepumper være aktuelle. Da er det viktig å tenke på varmeløsning tidlig i oppussings-prosessen. Skal du uansett bytte gulv, kan du vurdere å legge vannbåren gulvvarme samtidig. Det gir høy komfort, og passer perfekt sammen med luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe. Gulvvarmen klarer seg med lave temperaturer, og da fungerer varmepumpen svært effektivt.

Varmepumpe i ny bolig

Hvis du skal bygge ny bolig, kan du velge mellom alle varmepumpetypene. Det som er viktig, er å planlegge tidlig i prosessen hvilken varmeløsning du ønsker. Merk deg at

  • Nyere bygg har et lavere oppvarmingsbehov, og oppvarming av varmtvann utgjør en større andel av energibehovet enn hva som er vanlig i eldre boliger.
  • Det faktiske energiforbruket i nye boliger kan være vesentlig høyere enn det energiberegninger viser. I henhold til byggereglene er temperatur i bolig satt til 21 °C. Målinger i nye boliger viser imidlertid at mange velger komforttemperatur på 22-23 grader, mens bad har enda høyere temperatur.

Hvis du ønsker vannbåren varme, er væske-til-vann- eller luft-til-vann varmepumpe mest aktuelt. Hvilken løsning du bør velge, avhenger av boligens totale energibehov, og hvilke energikilder som er aktuelle for varmepumpen: Fjell, jord, sjø eller luft.

Luft-til-luft-varmepumpe til både oppvarming og kjøling kan også være en god løsning i nye boliger, hvor denne varmepumpetypen kan dekke mye av rom-oppvarmingsbehovet. En tappevannsvarmepumpe er en god investering for oppvarming av varmtvann.

Varmepumper i rekkehus, sameier eller borettslag

Bor du i rekkehus er det mange forhold ved bygningen som du ikke kan bestemme alene.  Om du ønsker en luft-til-luft-varmepumpe, er det viktig at du får dette klarert med styret i tilfelle dette ikke er en forhåndsgodkjent løsning.

Endringer som gjelder felles energitilgang, isolasjon og vinduer, krever gjerne beslutning i et styre. Hvis du vil gjøre en innsats for klimaet og lommeboka bør du derfor engasjere deg der beslutningene tas. Om boligen din er tilknyttet et felles vannbårent varmesystem, kan dere vurdere en felles varmesentral fra en væske-til-vann- eller luft-til-vann-varmepumpe.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: