Varmepumpe i eneboliger og rekkehus

Eneboliger og rekkehus

Luft-til-luft-varmepumper er gunstig i boliger med elektrisk oppvarming. For vannbåren varme passer bergvarme-, jordvarme- eller luft-til-vann-varmepumpe.

Varmepumpe i ny bolig

Hvis du skal bygge ny bolig, kan du velge mellom alle varmepumpetypene. Det som er viktig, er å planlegge tidlig i prosessen hvilken varmeløsning du ønsker. Nyere bygg har et lavere oppvarmingsbehov og oppvarming av varmtvann utgjør en større andel av energibehovet enn hva som er vanlig i eldre boliger.

Nye eneboliger som småhus, enebolig, to- firemannsbolig og rekkehus har følgende krav til løsninger for energiforsyning i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK10) fra 2016:

§ 14-4.

(4) Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom

a) boenheten oppføres med vannbåren varme, eller

b) årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus, beregnet etter Norsk Standard NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Boligbygninger.

Hvis du ønsker vannbåren varme vil en væske-til-vann- eller luft-til-vann varmepumpe være den aktuelle løsningen for deg. Hvilken løsning du bør velge vil avhenge av ditt totale energibehov, ønske om komfort og hvilke muligheter du har for å bruke fjell, jord, sjø, grunnvann eller luft som energikilde. Disse varmepumpeløsningene kan også integreres sammen med solfangere.

Hvis du ikke velger vannbåren varme vil en luft-til-luft-varmepumpe til både oppvarming og kjøling være en god løsning. I nye energieffektive boliger vil denne varmepumpetypen kunne dekke mye av oppvarmingsbehovet. En tappevannsvarmepumpe er en god investering for oppvarming av varmtvann.

Når du planlegger valg av løsning er det viktig at du er kjent med at det faktiske energiforbruket i nye boliger kan være vesentlig høyere enn energiberegningene som brukes for å få godkjent en byggekostnad. I henhold til byggereglene er temperatur i bolig satt til 21 °C. Målinger i nye boliger viser imidlertid at mange velger komforttemperatur på 22-23 grader, mens bad har enda høyere temperatur.

Varmepumpe i bolig med elektrisk oppvarming

For deg som bor i en bolig der det i dag er elektrisk oppvarming er det primært luft-til-luft-varmepumper og tappevannsvarmepumper som er aktuelle.

Andre typer varmepumper vil kreve at du må gjøre store endringer i boligen. Det finnes mange ulike merker og typer å velge mellom. Vær spesielt oppmerksom på at varmepumpen er tilpasset et nordisk klima og at varmepumpen monteres av fagfolk. Det er mulig å installere en utedel og flere innedeler, dette kan være aktuelt for deg som har en stor bolig eller mange rom.

Hvis du skal totalrenovere boligen din, kan også andre typer varmepumper være aktuelle, men da er det viktig å planlegge tidlig i prosessen hvilken varmeløsning du ønsker.

Hvis du ønsker å legge vannbåren gulvvarme kan en luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe være en god løsning. Moderne gulvvarmeanlegg bygger lite opp og er normalt enkelt å legge akkurat som elektriske varmekabler. Velg da et lavtemperatursystem som gir den beste utnyttelsen for varmepumpen.

Varmepumper i rekkehus, sameier eller borettslag

Bor du i rekkehus er det mange forhold ved bygningen som du ikke kan bestemme alene.  Om du ønsker en luft-til-luft-varmepumpe, er det viktig at du får dette klarert med styret i tilfelle dette ikke er en forhåndsgodkjent løsning.

Endringer som gjelder felles energitilgang, isolasjon og vinduer, krever gjerne beslutning i et styre. Hvis du vil gjøre en innsats for klimaet og lommeboka bør du derfor engasjere deg der beslutningene tas. Om boligen din er tilknyttet et felles vannbårent varmesystem, kan dere vurdere en felles varmesentral fra en væske-til-vann- eller luft-til-vann-varmepumpe.

Sist oppdatert 30.01.2019.

Luft-til-luft-varmepumpe

Når er det gunstig med luft-til-luft-varmepumpe, hvor mye kan du spare og hva bør du passe på? Her finner du nøytral informasjon. Les mer her

Luft-til-vann-varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe henter gratis varme fra uteluft og leverer varmtvann og romvarme. Slik kan du spare opp til 70 % energi til oppvarming. Les mer her

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe utnytter bergvarme eller jordvarme, og kan dekke behovet for varmtvann og oppvarming i boligen din – hele året. Les mer her

Tappevannsvarmepumpe

En tappevannsvarmepumpe henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp tappevann. Den har ingen utedel. Les mer her

Varmepumpe og solenergi

Varmepumper kan kombineres med både solfangere og solceller. Det krever høy kompetanse hos installatøren, så vær nøye med hvem du velger. Les mer her

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper er en type ventilasjonsvarmepumpe som gjenvinner energi fra brukt luft i boliger. Energien kan brukes til å varme opp friskluft, rom og varmtvann. Les mer her