Hytter og fritidsboliger

Varmepumpe gir høy komfort på hytta – miljøvennlig og til lave energiutgifter. Du kan spare opptil 75 prosent sammenlignet med strøm.

Hytter og fritidsboliger

Hvis du bygger ny hytte, kan det være en fordel å installere vannbåren varme tilknyttet en luft-til-vann-varmepumpe eller en væske-til-vann-varmepumpe. For mange eksisterende hytter vil en luft-til-luft-varmepumpe være det beste valget. Hyttas størrelse og hvor mye du bruker den vil også påvirke hvilken løsning som passer best.

Varmepumpe er en god investering

Å installere varmepumpe på hytta er en god investering. Fordelen er at det koster lite å varme opp hytta når du først har installert varmepumpe. Driftskostnadene vil også bli langt lavere enn med for eksempel gass eller bioenergi.

Varmepumpe på hytta er bra for miljøet

Antall fritidsboliger i Norge øker raskt. Hyttene blir stadig større, med høyere standard og komfort. Som et resultat av dette har energiforbruket i fritidsboliger også økt kraftig. En varmepumpe gir ingen lokale utslipp slik bioanlegg gjør.

Fra 1. januar 2020 har det vært forbudt å bruke fossil olje eller parafin til å varme opp hytter som har innlagt strøm. 

Varmepumpe gir en behagelig varm hytte

En varmepumpe gir en stabil og jevn varme i hytta og kan også gi et bedre inneklima. Det finnes mange systemer for fjernstyring via nettbaserte tjenester og SMS. Du kan selvsagt fyre i peisen i tillegg for ekstra hygge. Luft-til-luft-varmepumper er ofte en god kombinasjon med vedfyring og vil bidra til luftsirkulasjon slik at varmen fordeles bedre i hytta.

Varmepumpe bevarer bygget

Med en varmepumpe på hytta vil du normalt kunne ha en grunntemperatur på mellom 5 og 10 grader når hytta ikke er i bruk. Med en tilnærmet konstant temperatur gjennom året bevares hyttas bygningskropp langt bedre og det er mindre risiko for fuktskader. Det er heller ingen risiko for frosne rør. Varmepumpen bruker lite energi når den brukes til å holde en minimumstemperatur i hytta.

Finn en lokal installatør

Det kan være fornuftig å kjøpe varmepumpe og installasjon av et lokalt firma i nærheten av der du har hytte. Disse firmaene har gjerne både produkter og kompetanse tilpasset værforholdene der din hytte er.

Viktig ved valg av varmepumpe på hytta

  • Varmepumpen må kunne reguleres lavt ned i temperatur, ofte kalles denne funksjonen for vedlikeholdsvarme.
  • Luft-til-luft-varmepumper har en egen funksjon der den avfukter luften. Dette kan være en nyttig funksjon på hytta når du har med mye våte klær inn.
  • Velg en væske-til-vann-varmepumpe (bergvarmepumpe) for en varmepumpeanlegg som støyer minimalt i tillegg til at det ikke har en synlig utendørsenhet.

Prøv kalkulatoren til Teknisk ukeblad

Sist oppdatert 24-04-2023.

Annonsører: